Onze disclaimer

Indien u nog geen kennis met ons gemaakt heeft, verwijzen we u graag door naar de pagina waar we meer over onszelf vertellen. We wensen in onze privacy policy, disclaimer en cookie verklaring transparant te zijn en maken hieronder graag enkele verduidelijkingen. Onderaan deze pagina staat onze privacy -en cookieverklaring.

Verkoop

Ultima Care verkoopt geen producten. Wij verwijzen door naar websites die het betreffende product verkopen.  Ultima Care doet aan affiliate marketing. Wij verbinden ons ertoe om enkel door te verwijzen naar kwalitatieve webwinkels.

Shop

Ultima Care toont op haar website een categorie ‘Shop’. Dit is geen eigen webshop. Hier worden producten en diensten getoond in een handig overzicht om het gebruiksgemak van bezoekers te verhogen. Er wordt via een link doorverwezen naar een artikel of dienst op een partner website. De afbeeldingen, tekst en andere inhoud gekoppeld aan het product of dienst blijven eigendom van de aanbieder.

Verdiensten

Ultima Care wordt betaald als partner van het platform waarbij het aangesloten is. De uitbetaling betreft een commissie van elke aankoop die een bezoeker van Ultima Care doet bij de betreffende webwinkel. Zo is Ultima Care aangesloten bij meerdere erkende affiliate partnerprogramma’s.

Betalingen – Retour

Omdat Ultima Care zelf geen producten verkoopt, wordt er door haar bezoekers niet betaald aan Ultima Care maar aan de betreffende verkoper van het product. 

​De modaliteiten betreffende retour zendingen worden geregeld door de webwinkel naar waar werd doorverwezen. 

Blog artikels

Wij schrijven met plezier artikels om op te nemen in onze blog. Wij streven ernaar om inhoudelijk zo accuraat mogelijk te zijn. Ultima Care heeft geen medische of psychologische expertise. Het is onze bedoeling zo informatief mogelijk te zijn, doch distantiëren wij ons van elke mogelijke aansprakelijkheid. Indien u medische of psychische hulp zoekt, dient u zich te wenden tot een arts. 

Ultima Care probeert op geen enkele wijze de lezer van een artikel te overtuigen.  Wij zijn steeds bereid om bedenkingen/ vragen/ informatie mbt. een artikel te beantwoorden.

​De webshops/ verkopers waar Ultima Care naar doorverwijst, zijn niet betrokken bij het opstellen van de artikels. De artikels worden geschreven door Ultima Care zonder enige inspraak. 

Aansprakelijkheid

Ultima Care distantieert zich van elke vorm van aansprakelijkheid.

Wij verwijzen, conform alle richtlijnen, door naar de respectievelijke aanbieders van een product. Alle gerelateerde modaliteiten met betrekking tot onder andere verkoop, retour, schade, betalingen, garantie, levering en dergelijke worden afgehandeld door het platform naar waar werd doorverwezen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de informatie of dienstverlening die het volgen van links naar derden op onze website oplevert.

​Wat betreft bol.com:
 

– bol.com heeft op geen enkele wijze zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor deze website.

– Wij erkennen dat 

a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de bol.com merken en de content eigendom zijn en blijven van bol.com; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

​Wat betreft andere affiliate netwerken:

​- Wij erkennen dat alle intellectuele eigendomsrechten betreffende merken, content en artikelen van de adverteerders eigendom zijn van deze adverteerders en/ of de betreffende rechthebbenden.

Onze privacy – en cookie verklaring

Privacyverklaring


Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ultima Care. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je onze privacy policy, disclaimer en cookie verklaring.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

– op te vragen en in te kijken,
– te (laten) wijzigen,
– te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?


Maak je vraag over via info@ultima-care.be of via ons contactformulier.

Vermeld steeds:

– Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
– E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
– Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.


Zo verwerken we jouw gegevens


De verwerkingsverantwoordelijken zijn de eigenaars van Ultima Care en zijn te bereiken via het contactformulier of via info@ultima-care.be.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de de GDPR-regels.

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker van The Newsletter Plugin van toepassing. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van The Newsletter Plugin. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Als je push notificaties hebt geaccepteerd op onze site dan worden je gegevens bewaard op de servers van One Signal. Deze dienst maakt het mogelijk om push notificaties te verzenden. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?


Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen of een antwoord te geven.
  • Inschrijving op onze nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is. We zullen je dus zeker niet spammen.
  • Push notificaties: om je op een snelle manier van nieuws op Ultima Care op de hoogte te brengen.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?


Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Aarzel niet om ons te contacteren indien je sneller verwijderd wil worden uit onze systemen.

Doorgifte aan derden


Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Beveiliging van gegevens


De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Ultima Care jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten bij voornoemde partners.

Alle medewerkers van Ultima Care zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.
 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens


Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). 

Cookie verklaring


Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. 

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. Je cookies worden in het kader van affiliate marketing wel gebruikt om herkenbaar te zijn bij onze partners. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.


Facebook, Twitter en andere sociale media


Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hieromtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen


Onze privacy policy, disclaimer en cookie verklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van juli 2022.

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten


Heb je echter ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@ultima-care.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op de websites van de privacycommissie en de Vlaamse Toezichtcommissie.

Inlichtingen

Ultima Care is opgericht door – en in beheer van – JS NETWORX – Affiliate Marketing.

Vragen?

Heb je vragen over onze privacy policy, disclaimer en cookie verklaring aarzel dan niet om ons te contacteren.